Rys historyczny Parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie

Parafia św. Stanisława Kostki powstała ze starodawnej, sięgającej swymi początkami II połowy XIII wieku Parafii w Zbylitowskiej Górze i choć w rym roku przeżywa dopiero Srebrny Jubileusz powstania, to początki działalności duszpasterskiej na jej terenie sięgają początków XX wieku, kiedy to zbudowano klasztor (rozpoczęto budowę w 1901) i utworzono tu placówkę Zgromadzenia Sióstr Najświętszego Serca Jezusa S.C. w Zbylitowskiej Górze. Już w 1903 r. przy klasztorze powstało Liceum Humanistyczne, a klasztorna kaplica boczna została otwarta dla wiernych.
Obecny nasz kościół parafialny został wybudowany w latach 1908-1910 dla potrzeb tegoż Zgromadzenia. Konsekrowany był 18.05.1912 r. W czasie I wojny światowej klasztor i kościół zostały zniszczone, odbudowano je w latach powojennych.
Praca wychowawcza Sióstr trwała bez przeszkód do wybuchu II wojny światowej, a dom Sióstr służył również wiernym diecezji jako dom rekolekcyjny.
Warto wspomnieć, że w 1927 r. przez dwa miesiące przebywał tu późniejszy kardynał Stefan Wyszyński. Trzeba również przypomnieć, że w 1934 r. bp Franciszek Lisowski zorganizował tu Diecezjalny Kongres Eucharystyczny, w którym brał udział Metropolita Krakowski książę kardynał Adam Sapieha, a najstarsi mieszkańcy wspominają „pełną majestatu i potężną” Procesją Eucharystyczną z Klasztoru do Tarnowskiej Katedry.
Od 1939 r. dom Sióstr był zamieniony na szpital, najpierw polski, później niemiecki, a kościół został zamknięty; czynna była tylko kaplica Sióstr. Po wojnie uruchomiono zakłady wychowawcze prowadzone przez Siostry, ale już w 1948 r. zlikwidowano je i utworzono najpierw Państwową Szkołę Rolniczą, a potem w Technikum Mechanizacji Rolnictwa (1959), przekształcone od kilku lat w Zespół Szkół Agrotechnicznych i Samochodowych w Tarnowie.
Po zlikwidowaniu Szkoły prowadzonej przez Siostry, kościół został udostępniony wiernym na nabożeństwa w niedziele i święta, i w ten sposób stał się ośrodkiem duszpasterskim.
W 1954 r. bp Jan Stępa zlecił wikariuszowi ze Zbylitowskiej Góry ks. Józefowi Leśniakowi troskę duszpasterską nad wiernymi korzystającymi z kościoła klasztornego. W 1960 r. bp Karol Pękała skierował do klasztoru ks. Augustyna Zaborowskiego, a funkcję kapelana Sióstr i gospodarza pełnił ks. Seweryn Wiśniewski. Od 1963 r. w klasztorze zamieszkał ks. Stanisław Kędroń, który jako wikariusz ze Zbylitowskiej Góry i kapelan Sióstr prowadził pracę duszpasterską, aby w 1972 r. zostać rektorem, a następnie po utworzeniu przez bpa Jerzego Ablewicza 6.12.1980 r. parafii, jej pierwszym proboszczem, a kościół klasztorny zastał za zgodą Sióstr i decyzją Kurii Diecezjalnej w Tarnowie kościołem parafialnym.
Rok później została utworzona z Parafii św. Stanisława Kostki w Tarnowie – Parafia Przemienienia Pańskiego w Koszycach Wielkich. W latach 1972 – 1975 przeprowadzono remont dachu kościoła i zmieniono wystrój wewnętrzny naszego kościoła; powstała Mozaika w prezbiterium i Stacje Drogi Krzyżowej wg projektu Hiszpańskiej-Nejman.
Drugim proboszczem po śmierci ks. Stanisława Kędronia (1.05.1980 r.), został ks. mgr lic. Antoni Mikrut, obecnie Dyrektor Diecezjalnej Caritas, który był proboszczem prze 9 lat. Pośród licznych akcji duszpasterskich prowadzonych pod jego kierunkiem, wykonano m.in. nową elewację kościoła (1987 r.).
Od 1.09.1993 r. bp Józef Życiński powierzył naszą Parafię św. Stanisława Kostki w Tarnowie ks. mgr Stanisławowi Midura obecnemu proboszczowi. Pierwszą inwestycją była budowa dzwonnicy i fundacja dzwonów, które zabrzmiały już w październiku 1994 r. na zakończenie Misji św. Kolejna bardzo ważna sprawa parafialna to przejęcie od Zgromadzenia Sióstr S.C. kościoła na własność parafii i związana z tym spłata rat za kościół. Następnie wykonanie ogrzewania kościoła i zaplecza, budowa nowego wejścia do kościoła z urządzeniem placu przykościelnego (1999), Figura św. Stanisława Kostki, malowanie dachu kościoła, remont wewnątrz kościoła i jego malowanie, oraz jego doświetlenie (2000 r.), kolejno remont kaplicy Miłosierdzia Bożego ze schodami, wymiana kanalizacji przy kościele (czerwiec 2004). Dnia 20.03.2004 r. został poświęcony plac i dwa dni później rozpoczęliśmy budowę Domu Parafialnego -plebani, która jest niezbędna do normalnego funkcjonowania życia parafialnego. Budowa została ukończona w połowie 2006 roku, a już we wrześniu mogli się do Domu Parafialnego wprowadzić księża z naszej parafii i przeniesiona została tam Kancelaria Parafialna. Dom Parafialny został poświęcony 31.12.2006 przez ks. bpa Ordynariusza Wiktora Skworca.

Opracował Śp. Ks. Stanisław Midura